Med TimeNow24, online-klocka, kan du hitta den exakta tidpunkten för din plats. Sann atomur, ger vår gratis sajt korrekt lokal tid. Med TimeNow24, kommer du att vara alltid i tid!

Den exakta tidpunkten är:

TimeNow24, presentation
TimeNow24, presentation

Vad är klockan? Datorns klocka är inte på gång? Vad är klockan nu? Med TimeNow24, sann nätet atomur, se gratis aktuell tid och äntligen har den exakta atomtiden. Oavsett om du har en dator, surfplatta eller smartphone, kommer den lokala tiden visas i en blinkning.

Solens gång som World Clock

Historiskt var den exakta tiden definieras med hjälp av solur. En tid som motsvarar en dag av 1/24, en 1/24 av tiden mellan två passager av solen i zenit. Men denna Världsklocka att beräkna en universell tid var felaktig eftersom jordens omloppstid varierar något över åren.

Exakt tid med tidszoner

En tidszonen är ett område av världen där den rättsliga gången är densamma överallt. Den ursprungliga idén är att dela upp jorden i 24 tidszoner av samma storlek. Den första zonen är centrerad på Greenwich meridianen för longituden 0. När någon flyttar från en tidszon till en annan, är den lokala tiden ökar (från väst till öst) eller minska (från öst till väst ) under en timme.

Atomic tid, korrekt och lokal tid

Den atomur eller atomär tid är en tidsskala baserad på definitionen av den andra med hjälp av atomklockor att ställa in tiden standard som används i hela världen. Den andra definierades 1967 vid den 13: e Allmänna konferensen för vikt och mått. Eftersom det tar 3 600 sekunder för en timme.